logo Ceník cestovného
Sazba 16,- Kč/km

Cestovné je účtováno při fotografování mimo atelér a to z místa ateliéru do místa fotografování, přejezdy mezi lokacemi a zpět. Zahrnuje v sobě přepravu fotografické a osvětlovací techniky.
Ceny jsou uvedeny bez DPH (základní sazba)

© Ing.Josef Hoffmann 2005-2017