logo Speciání fotografické práce

© Ing.Josef Hoffmann 2005-2015

Funkční modely Stirlingova motoru